Kontakt

    Ham d.o.o.
    Gerbičeva ulica 102
    1000 Ljubljana
    salon: +386 1 242 08 70 (8:00 – 18:00)
    servis: +386 1 242 08 73 (7:00 – 15:00)